ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΦΣΚ 84 20.09.2012
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2012 11:07

ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη του Συλλόγου  

                                                    Ερμούπολη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

                                                           Αρ. πρωτ.:   84

                                                  

     Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

     Μετά την καταμέτρηση των ψήφων της έκτακτης γενικής συνέλευσης, σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα:

39 ψήφισαν υπέρ της μη χορήγησης φαρμάκων με πίστωση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

38 ψήφισαν υπέρ της χορήγησης φαρμάκων με πίστωση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ο Σύλλογος, αποφασίζει με οριακή πλειοψηφία την αναστολή χορήγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                                  ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ