Όργανα συλλόγου

Πρόεδρος: Ρούσσος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σιγάλα Κυριακή

Γραμματέας: Μαριάνθη Πιτσικάκη

Ταμίας: Αρμακόλα Ελένη

Μέλη: Φραγκούλη Αλεξάνδρα

         Μαρτάκης Γεώργιος

         Νικολαίδης Κωνσταντίνος

         Μέντας Αθανάσιος

        Φραγκίσκα Χατζηλούη